Pobočka Elánku

Praha 5 - Březinka

Na Březince 1712/18, Praha 5, 150 00

ZAHÁJENÍ OD 1.9.2024
Každý všední den od 8:30 - 15:00 hod.
(možnost zájmových aktivit 7.30 - 8.30 a 15.00 - 17.00)
 

U nás v Elánku s námi děti objevují svět. 
 

Kdo se v Elánku stará o děti?
 

V naší dětské skupině mají tety následující vzdělání:

-  Pedagogické
-  Zdravotnické
 - Složená odborná profesní zkouška kvalifikace chůvy pro děti v dětských skupinách při MŠMT - obdoba maturitní zkoušky.
 

 

Co v Elánku děláme?

- Pečujeme o děti od 1 roku do 6 let

- 1 pečující osoba na 6 dětí s individuálním přístupem po celou dobu pobytu v DS

- Montessori přístup

- Každý den na čerstvém vzduchu za každého počasí

- Nově zrekonstruované prostory pro potřeby dětské skupiny

- Individání přístup k adaptacím a celodennímu programu pro děti

 

 

 

Co s dětmi děláme?

Máme na celý školní rok nachystané týdenní témata dle plánu výchovy a péče a hodně nás baví nadstavbové aktivity, kvůli kterým jsme často vyhledáváni. Patří mezi ně hlavně:

Výlety do okolí např. na hrad Točník, Hernička Elánkov v Hořovicích 
Tématické návštěvy např. Hasičská stanice, městská knihovna, muzeum Žebrák
Pravidelná Divadelní představení 
Cvičení s projektem Sokol do života
Tématické celodopolední putování lesem
Policejní a záchranářské besedy u nás ve skupince
Odpolední akce pro naše školkové děti s rodiči 
 

 

Naše projekty:
 

Angličtina


V každodenním programu se najde prostor pro pár slůvek angličtiny. Nejjednodušší je s dětmi začít formou demonstrace, praktické ukázky objektů a začít pojmenovávat. Děti poté už sami spojují slova a v rámci našich témat se učíme aktuální slovíčka a zpíváme anglické písničky. 
​Vše je formou hry a děti si tak vytvářejí již od mala povědomí o jiném jazyku.

Logopedický kroužek


Víme jak důležité je u dětí rozvíjet jejich řečové schopnosti a proto se v každodenním programu věnujeme i tématu logopedické prevence u dětí. S dětmi cvičíme správné postavení mluvidel podle logopedických příruček zábavnou formou básniček, písniček a emotikony :-)

 

Se Sokolem do života


Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme. Tělesná výchova v naší školce je založená na filozofii Sokolské všestrannosti.

 

Dětská jóga


Dětská jóga je speciálně upravená, proto se značně liší od jógy pro dospělé. Liší se výběr cviků, prováděná dynamika a celková atmosféra, lekce musí být zábavná a hravá. Cvičením jógy se děti učí poznávat lépe své tělo a uvědomovat si jeho jednotlivé části. Dětská jóga má dokonce i vliv na lepší spánek, soustředění, rozvoji fantazie a učí úctě k sobě samému, ale i k okolí.Lekce jógy u nás vedeme zábavnou a hravou formou.

Hlavním mottem Elánku je: „aby s námi děti objevovaly svět!“

 

Dětská skupina je pro děti ve věku 1 – 6 let, máme kapacitu 12 dětí a provoz je od 8.30 do 16.00 hod (zájmové aktivity 7.30-8.30 a 16.00-17.00). Kromě programu dětské skupiny a zájmových aktivit, nabízíme i služby individuálního hlídání dětí v prostorách dětské skupiny.

 

Poslání:

 

Vytváříme co nejpřirozenější přechod mezi rodinou a státním školstvím České republiky. Nabízíme rodinné prostředí, individuální přístup, milé a kvalifikované tety, které se s dětmi učí sebeobsluhu a vytváří bohatý program na všeobecný rozvoj dětí a poskytují jim prostor pro aktivní seberealizaci s důrazem na jejich psychické a fyzické zdraví.

 

Vize: 

 

Elánek děti všestranně rozvíjí. Respektují se týdenní témata, která pak děti provází v každé oblasti rozumové, tělesné, ekologické a estetické výchovy, jako je například hudba, sport, výtvarná výchova, cizí jazyky, výlety, zajištěný doprovodný program, rozvoj fantazie, pozornosti, socializace, verbálních schopností, sebeobsluhy atd.

 

Hodnoty: 

 

Elánek staví na hodnotách: tolerance, respektu, soudržnosti, bezpečí, důvěře, trpělivosti, zodpovědnosti a porozumění.

 

Postoj k výchově a péči: 

 

Elánek se řídí principy lidskosti, individuálního přístupu a zdravého selského rozumu s inspirací napříč výchovnými směry ve vztahu ke konkrétním dětem a situacím.

 

Metody práce s dětmi: 

 

Mezi metody se řadí především učení hrou, učení nápodobou, podpora pohybových dovedností, podpora rozvoje poznávacích procesů, her a cvičení podporující přirozený rozvoj řeči u dětí a principy vycházející z Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT.

 

V Elánku nabízíme dětem tyto hlavní bloky aktivit:

 

co nejvíce času trávíme s dětmi venku na čertsvém vzduchu - za každého počasí 
pohybové aktivity sestavujeme na základě principů dětské jógy a sokolské všestrannosti
pomáháme dětem s rozvojem řeči a angličtiny
provázíme děti při tvoření, rozvoji fantazie a spontáních hrách
rádi s dětmi zpíváme, tančíme a hrajeme divadlo
budujeme vztah dětí k přírodě a životnímu prostředí
bereme děti na tématicky zaměřené výlety (návštěva knihovny, dny v muzeu , návštěva Botanické zahrady, atd.)
úzce spolupracujeme s rodiči a pořádáme společné akce pro rodiče s dětmi v rámci dětské skupiny
dbáme na neustálé vzdělávání našich tet
Každý měsíc dostávají rodiče na email konkrétní plán aktivit.

 

 

 

Zakládáme si na zdravém životním stylu, jehož nedílnou součástí jsou zdravé stravovací návyky.

 

U nás:

 

-podáváme pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce a zeleninu,


-jídelníček obsahuje přiměřené množství celozrnných potravin, mléčných výrobků, ryb a drůbeže


-naše na míru připravené jídelníčky splňují výživové normy pro dané věkové kategorie


-jídla jsou podávána 3x denně: dopolední přesnídávka, oběd, odpolední svačina


-jídla jsou připravována jen na základě kvalitních potravin a zdrojů bílkovin, sacharidů a vlákniny drůbeží a rybí maso, luštěniny, cereálie, ovoce, zelenina, mléčné výrobky


-děti nedostanou sladkosti ani slazené nápoje, jídla nekořeníme


-dodržujeme správný pitný režim

Chcete umístit dítě do této školky?

Věkové rozmezí: 1-6

Přihlášky příjímáme po celý rok

Volná místa

12 / 12