Pobočka Elánku

Chaloupky

Chaloupky 120, Chaloupky, 267 62

Školkové prázdniny:
1.7.2024 - 12.7.2024
25.10. 2024
15.11.2024
23.12.2024 - 31.12.2024

Projekt je financován Evropskou Unií a Operačním programem zaměstnanost+. Číslo projektu CZ.03.01.02/00/23_049/0001718

Otevřeno každý všední den od 8:30 - 15:00 hod.

(možnost zájmových aktivit 7.30 - 8.30 a 15.00 - 17.00)

U nás v Elánku s námi děti objevují svět.

 

Kdo se v Elánku stará o děti?

V naší dětské skupině mají tety následující vzdělání:

 •  Pedagogické
 •  Zdravotnické
 •  Složená odborná profesní zkouška kvalifikace chůvy pro děti v dětských skupinách při MŠMT - obdoba maturitní zkoušky.

 

Co v Elánku děláme?

- Pečujeme o děti od 1 roku do 6 let. 

1 pečující osoba na 6 dětí s individuálním přístupem po celou dobu pobytu v DS

Montessori přístup

- Každý den na čerstvém vzduchu za každého počasí

- Nově zrekonstruované prostory pro potřeby dětské skupiny

Individání přístup k adaptacím a celodennímu programu pro děti

 

Co s dětmi děláme?

Máme na celý školní rok nachystané týdenní témata dle plánu výchovy a péče a hodně nás baví nadstavbové aktivity, kvůli kterým jsme často vyhledáváni. Patří mezi ně hlavně:

 • Návštěva statku a jízda na ponících
 • Výlety do okolí např. na hrad Točník, Zvířátkov Olešná, Medvědárium Beroun
 • Tématické návštěvy např. Zkoumání lesa s panem Hajným, Hasičská stanice
 • Pravidelná Divadelní představení a návštěvy městské knihovny v Komárově
 • Cvičení s fyzioterapeutem
 • Tématické celodopolední putování lesem
 • Dentální prevence dětí v dětských skupinách
 • Odpolední akce pro naše školkové děti s rodiči 

 

Naše projekty:

Angličtina
V každodenním programu se najde prostor pro pár slůvek angličtiny. Nejjednodušší je s dětmi začít formou demonstrace, praktické ukázky objektů a začít pojmenovávat. Děti poté už sami spojují slova a v rámci našich témat se učíme aktuální slovíčka a zpíváme anglické písničky. 
​Vše je formou hry a děti si tak vytvářejí již od mala povědomí o jiném jazyku.

Logopedický kroužek
Víme jak důležité je u dětí rozvíjet jejich řečové schopnosti a proto se v každodenním programu věnujeme i tématu logopedické prevence u dětí. S dětmi cvičíme správné postavení mluvidel podle logopedických příruček zábavnou formou básniček, písniček a emotikony :-)

Se Sokolem do života
Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme. Tělesná výchova v naší školce je založená na filozofii Sokolské všestrannosti.

Dětská jóga
Dětská jóga je speciálně upravená, proto se značně liší od jógy pro dospělé. Liší se výběr cviků, prováděná dynamika a celková atmosféra, lekce musí být zábavná a hravá. Cvičením jógy se děti učí poznávat lépe své tělo a uvědomovat si jeho jednotlivé části. Dětská jóga má dokonce i vliv na lepší spánek, soustředění, rozvoji fantazie a učí úctě k sobě samému, ale i k okolí.Lekce jógy u nás vedeme zábavnou a hravou formou.

 

Rostliny kolem nás

Procházky máme moc rádi. A tak jsme se vydali zkoumat okolní les.

Poznávali jsme rostliny, učili se jejich názvy a naslouchali zvukům lesa. 

 

CENÍK PLATNÝ od 1.4.2024

Dětská skupina Elánek Chaloupky

 

Každý den od 8:30 - 15:00 hod

(možnost zájmových aktivit 7.30 - 8.30 a 15.00 - 17.00)

 

Tarif 8.30-15.00 *

Děti do 3 let**

Děti od 3 let

Dny v týdnu

Měsíční cena v Kč

Měsíční cena v Kč

5 dní

4.200.-Kč

5.700,-Kč

Individuální

Individuální

Individuální

* Ceny obsahují Tarif za celý měsíc při docházce ve schématu 5 dní v týdnu. Předávání dětí:
8.30 - 9.00/12.00 - 12.15/14.30 - 15.00

** Do 31.8., které následuje po 3. narozeninách dítěte, tedy přechod na ceník „Děti od 3 let“ vždy pouze od 1.9., které následuje po 3. narozeninách.

Stravné 5 dní v týdnu

2400,- Kč / měsíc  

Zájmové aktivity děti od 3 let

2000,- Kč/ měsíc 

Zájmové aktivity dětí do 3 let 100 Kč/měsíc

Pozdní vyzvednutí po domluvě

100,- Kč/ 30 min

Pozdní vyzvednutí bez domluvy

400,- Kč poplatek

Sourozenecká sleva - druhé dítě = 10% sleva

 

 

Vysvětlivky:

Tarif – základní školné, cena za Program, péče o dítě předškolního věku dle zákona 247/2014 Sb.

Stravné – dopolední přesnídávka, ovoce, oběd, odpolední svačina, zelenina, pitný režim po celou dobu pobytu.

Zájmové aktivity – blok různorodých aktivit v čase 7:30-8:30 a 15:00-17:00.

Pozdní vyzvednutí dítěte bez omluvy – v případě, že bez předchozí domluvy a smluvené ceny nevyzvedne Rodič Dítě včas po skončení tarifu, nebo Zájmových aktivit.

 

Příklad: 

Dítě má 4.9.2023 3 roky a bude chodit do Elánka od 1.4.2024 v čase od 7.30 - 17.00
4.200,- Kč – Ceník pro dítě mladší 3 let

100,- Kč – Zájmové aktivity

2.400,- Kč – Stravné 

Celkem za měsíc 6.700,- Kč.

 

Příklad: 

Dítě má 30.8.2023 3 roky a bude chodit do Elánka od 1.4.2024 v čase od 7.30 - 17.00
5.700,- Kč – Ceník pro dítě starší 3 let

2.400,- Kč – Stravné 

2.000,- Kč – Zájmové aktivity

Celkem za měsíc 10.100,- Kč.

Cena za objednané služby z příkladu je konečná a obsahuje náklady za péči o dítě v dětské skupině a stravné.

Hlavním mottem Elánku je: „aby s námi děti objevovaly svět!“

 

Dětská skupina je pro děti ve věku 1 – 6 let, máme kapacitu 12 dětí a provoz je od 8.30 do 15.00 hod (zájmové aktivity 7.30-8.30 a 15.00-17.00). Kromě programu dětské skupiny a zájmových aktivit, nabízíme i služby individuálního hlídání dětí v prostorách dětské skupiny.

 

Poslání:

 

Vytváříme co nejpřirozenější přechod mezi rodinou a státním školstvím České republiky. Nabízíme rodinné prostředí, individuální přístup, milé a kvalifikované tety, které se s dětmi učí sebeobsluhu a vytváří bohatý program na všeobecný rozvoj dětí a poskytují jim prostor pro aktivní seberealizaci s důrazem na jejich psychické a fyzické zdraví.

 

Vize: 

 

Elánek děti všestranně rozvíjí. Respektují se týdenní témata, která pak děti provází v každé oblasti rozumové, tělesné, ekologické a estetické výchovy, jako je například hudba, sport, výtvarná výchova, cizí jazyky, výlety, zajištěný doprovodný program, rozvoj fantazie, pozornosti, socializace, verbálních schopností, sebeobsluhy atd.

 

Hodnoty: 

 

Elánek staví na hodnotách: tolerance, respektu, soudržnosti, bezpečí, důvěře, trpělivosti, zodpovědnosti a porozumění.

 

Postoj k výchově a péči: 

 

Elánek se řídí principy lidskosti, individuálního přístupu a zdravého selského rozumu s inspirací napříč výchovnými směry ve vztahu ke konkrétním dětem a situacím.

 

Metody práce s dětmi: 

 

Mezi metody se řadí především učení hrou, učení nápodobou, podpora pohybových dovedností, podpora rozvoje poznávacích procesů, her a cvičení podporující přirozený rozvoj řeči u dětí a principy vycházející z Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT.

 

Prosíme rodiče, aby děti vodili do školky a vyzvedávali je podle následujího rozvrhu:

 

Program:                  Přivedení            Vyzvednutí

Celý den                   08:30 - 09:00      14:30 - 15:00

Zájmové aktivity       07:30 - 09:00      14:30 - 17:00

Zakládáme si na zdravém životním stylu, jehož nedílnou součástí jsou zdravé stravovací návyky.

 

U nás:

 

 • podáváme pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce a zeleninu,

 • jídelníček obsahuje přiměřené množství celozrnných potravin, mléčných výrobků, ryb a drůbeže

 • naše na míru připravené jídelníčky splňují výživové normy pro dané věkové kategorie

 • jídla jsou podávána 3x denně: dopolední přesnídávka, oběd, odpolední svačina

 • jídla jsou připravována jen na základě kvalitních potravin a zdrojů bílkovin, sacharidů a vlákniny: drůbeží a rybí maso, luštěniny, cereálie, ovoce, zelenina, mléčné výrobky

 • děti nedostanou sladkosti ani slazené nápoje, jídla nekořeníme

 • dodržujeme správný pitný režim

Chcete umístit dítě do této školky?

Věkové rozmezí: 1 rok - 6 let

Přihlášky příjímáme po celý rok

Volná místa

1 / 12

Kdo se u nás o děti stará?

Kateřina Potužníková

Jmenuji se Kateřina Potužníková. Pocházím z Komárova, nyní žiji ve Hvozdci a jsem matkou dvou dcer. V pracovním životě jsem vyzkoušela všechno možné, posledních několik let jsem pracovala jako volnočasový pedagog. Baví mě tvoření, čtení,hudba. V zimě jsem si doplnila odbornou způsobilost jako Chůva pro děti v dětské skupině a už se těším na naše setkání. - Odborná způsobilost Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Kateřina Heřboltová

Jmenuji se Kateřina Heřboltová. Pocházím z malé vesničky jménem Podmokly v CHKO Křivoklátsko nedaleko řeky Berounky, kde jsem prožila krásné dětství. Po základní škole jsem šla do Hořovic na Střední zemědělskou školu studovat obor Ekonomika zemědělství a výživy a už jsem zde zůstala. Doma mám dva teenagery, kterým jsem se od narození plně věnovala jako maminka v domácnosti. Péči o děti jsem se věnovala vekou část života, naplňuje mě, a proto jsem se rozhodla pro práci v Elánku. Svůj volný čas ráda trávím prací na zahradě, péčí o domácí mazlíčky a pobytem v přírodě. Odborná způsobilost Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Barbora Mikulová

Jmenuji se Barbora Mikulová. Jsem máma dvou slečen a jednoho raubíře. Pocházím z Prahy, ale tady na Hořovicku žiji už čtrnáct let. Volný čas trávím u koní, s dětmi v přírodě nebo kolem aut. Práce s dětmi mě moc baví i v Sokole, kde již několik let vedu cvičení pro nejmenší. Maturita : obor veřejnosprávní činnost Odborná způsobilost Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M) Akreditace Dětské jógy Certifikovaný cvičitel všestranosti v Sokole

Barbora Hlavsová

Jmenuji se Barbora Hlavsová, vyrůstala jsem v Cerhovicích, v rodině, kde na prvním místě vždy byly děti. Moje maminka pořádala tábory pro děti, kdy v průběhu let jsem se k ní mohla přidat. Spolupracovaly jsme s místní základní školou a to jako projekt Senior versus Junior, vyráběli jsme k různým příležitostem (Velikonoce, Vánoce, příchod jara či zimy…) učili se vařit, péct, povídali jsme si o životě, a to vše již od útlého dětství. Dostala jsem příležitosti pracovat s dětmi, a proto jasná volba střední školy byla pedagogická. Pak následně práce v Elánku, která mě díky zkušenostem zcela naplňuje. Jelikož už mám doma také svého malého parťáka, o to víc se mi otevřel dětský svět. Více jsem porozuměla dětským potřebám a lépe si nyní dokážu poradit s dětským pláčem i radostmi. Střední pedagogická škola - Pedagogické lyceum Odborná způsobilost Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)